20.4 C
Orăștie
joi, 16 septembrie 2021

Ședință de Consiliu la Geoagiu în 28 ianuarie 2021

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Geoagiu, care va avea loc în Sala de Şedinţe a Consiliului local Geoagiu, în data de 28 ianuarie 2021, ora 11:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare.
2. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2021.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
3. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Branea Petru – Remus.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
4. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiu.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri de imbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității Primăriei și Consiliului Local al Orașului Geoagiu și a comisiilor de specialitate.
Iniţiator: Grupul consilierilor locali PNL din Consiliul local Geoagiu
6. Proiect de hotarare privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP).
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
7. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2021/2022.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” .
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
9. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2020.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
11. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2021, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
12. Proiect de hotarare privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
13. Proiect de hotarare privind aprobarea reducerii capitalului social la SC Serviciul Public SA Geoagiu.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
14. Proiect de hotarare privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoasă, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
15. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
16. Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
17. Proiect de hotarare privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
18. Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
19. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai comunitatii locale în cadrul Comitetul Director și aprobarea organigramei si statului de funcții al Clubului Sportiv ”Gloria” al oraşului Geoagiu.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
20. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 13.293 mp înscris în CF 66785 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea amenajării unui camping turistic.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
21. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață 49 mp, înscris în CF 65979 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către SC Simon Blanpres SRL, în vederea extinderii construcțiilor de pe terenul alăturat.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
22. Proiect de hotarare privind modificarea componenței Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
23. RAPORT privind îndeplinirea sarcinilor autorităților administrației publice locale pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare, pe anul 2020.
24. RAPORT de activitate pe anul 2020 al Asociației Proprietarilor de Pajiști și a Crescătorilor de Ovine Geoagiu.
25. RAPORT de activitate pe anul 2020 al SC Serviciul Public SA.
26. RAPORT de activitate pe anul 2020 al Clubului Sportiv Gloria al orasului Geoagiu.
27. Diverse.
Cu deosebită consideraţie, Primarul orașului Geoagiu, ec. Vasile Cărăguț
Orăștie24.rohttps://www.orastie24.ro/
Noutate! Transparență! Adevăr! Știri și informații de ultimă oră din Orăștie, Beriu, Orăștioara de Sus, Romos, Geoagiu, Balșa, Rapolt, Simeria. Cele mai noi informații din zonă, din județul Hunedoara și din țară în timp real!

CELE MAI NOI

ULTIMELE ȘTIRI ORĂȘTIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptarea politicii de utilizare a cookies. Află mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close