-2.9 C
Orăștie
luni, 30 noiembrie 2020

Părintele Ioan Sabău

Prin predicile sale a zidit tăria credinței ortodoxe în sufletele credincioșilor pe care i-a păstorit.

S-a născut în 1914 în satul Folt, de pe malul drept al Mureșului, aproape de Orăștie. Rămas orfan de tată, la numai 10 ani, a trebuit să muncească pentru a termina cu succes Liceul din Orăștie. La fel a trebuit să muncească ca să obțină bursă de Stat la Facultatea de Teologie din Cernăuți (Academiile Teologice din Ardeal nu aveau autorizația să elibereze diplome de licență și atestare de a preda religia ortodoxă în școli, ca profesori. Acest drept îl aveau doar Facultățile de Teologie din București, Cernăuți și Chișinău, de aceea a studiat la Cernăuți.) Absolvind în 1935 Facultatea, a optat în cele din urmă să fie preot într-o parohie mică și neglijată. Astfel a început apostolatul la Ceru-Băcăinți, un sat împrăștiat pe stâncile din Munții Apuseni unde, prin comportamentul său, a câștigat simpatia locuitorilor, care nu mai avuseseră preot de 50 de ani.

De aici, în interes pastoral a trebuit să se mute în satul Renghet, lângă Geoagiu-Băi. Aici a avut de luptat cu cei ce trăiau în concubinaj. Și-a început activitatea pastorală deci, în sate mici de deal și munte. Nu s-a înspăimântat însă de aceste greutăți, ci din contră, l-au fortificat.

Evenimentele nedorite s-au ivit odată cu instalarea la noi în țară a Statului totalitar comunist, care nu vedea cu ochi buni existența unor preoți valoroși, iubitori de Biserică, Neam și Țară.

Ivindu-se vacantă parohia Vinerea, s-a prezentat la concurs și a reușit, deși a avut pretendenți serioși, chiar și din Vinerea.

A fost acuzat de adversarii Bisericii că a fost prezent la Orăștie printre miile de oameni, când au fost aduși legionarii Mota și Marin, morți în lupta împotriva comuniștilor din Spania.

Au urmat anchete și arestări – fără să facă vreo politică, decât cea de a sluji lui Dumnezeu și să termine biserica cea nouă din Vinerea. Acesta a fost însă of-ul cel mare pentru Statul comunist. O mare învinuire i s-a adus apoi că a cerut românilor din America să ajute cu bani la construirea bisericii din Vinerea. Au urmat multe arestări; dar, negăsindu-i-se nici o vină reală, a fost de fiecare dată eliberat. Urmăririle și arestările s-au înmulțit când s-a sfințit biserica din Vinerea, în 1957, și când au fost prezenți în jur de 10.000 de credincioși, cu un sobor de 100 de preoți.

Partidul comunist a căutat să boicoteze această manifestare religioasă. Astfel au tăiat (noaptea) funia clopotului din turnul bisericii, au întrerupt curentul electric, băgându-se zahăr în benzină, ca să nu poată porni grupul electrogen care era adus în acest scop, fiindcă curentul electric nu era în sat. Au organizat meci de fotbal la Cugir. Au adus Teatrul de Păpuși, Teatrul de Estradă din Deva, Teatrul din Petroșani. Au aruncat în curte, din sala mare a școlii, mesele și mâncarea pregătită pentru oaspeții sosiți la sfințirea bisericii (ca să-și desfășoare activitatea echipele de teatru). Astfel, credincioșii au trebuit să pună mese în curtea casei parohiale. S-au pus megafoane în fața bisericii, să tulbure slujba. Cu toate aceste măsuri draconice, oamenii au venit la biserică în număr impresionant.

Toate aceste manevrări nereușite ale partidului le-au pus până la urmă pe seama preotului Ioan Sabău care, spuneau comuniștii, „a urmărit în felul acesta să compromită partidul de la conducere”. Au urmat anchete și a fost dus în lagărul de deținuți de la Caracal, apoi închis la Aiud și Gherla; l-au condamnat la 8 ani de închisoare și pentru faptul, spuneau anchetatorii, că au găsit 3 mitraliere în biserica din Vinerea, cu ocazia sfințirii acesteia.

După toate aceste minciuni, oamenii l-au iubit și mai mult pe preot, iar Dumnezeu l-a scăpat de toate învinuirile nedrepte.

Vinerenii îl caracterizează pe preotul Ioan Sabău, în linii generale, ca un model de preot care și-a înțeles pe deplin misiunea, cu o înaltă ținută morală și intelectuală, un desăvârșit orator, convingând pe oameni să creadă neșovăielnic în Dumnezeu. Predicile sale n-au fost simple vorbe, ci realități trăite de el însuși toată viața, până la adânci bătrâneți.

După ieșirea la pensie, în 1986, n-a încetat să slujească lui Dumnezeu.

Numeroase au fost interviurile apărute în presa locală, în care arată suferințele în anii de detenție, dar credința în Dumnezeu l-au ajutat să îndure mai ușor acele nelegiuiri și să scape cu viață de unde puțini sau întors. Ziarul hunedoreanul în ziua din februarie 2009, când preotul Ioan Sabău mergea pe ultimul drum, consemnează câteva momente din viața părintelui.

„A fost unul din marii preoți ai Ardealului. S-a născut pe meleaguri hunedorene, dar de numele său s-au legat speranțele a mii de credincioși din toată țara. Părintele Ioan Sabău, din satul Folt, s-a ridicat la Domnul, Cel care l-a slujit de-a lungul întregii sale vieți.

Preot plin de jertfă, duhovnic umplut cu har, ziditor neobosit de biserici, ” Ferice de cei care l-au cunoscut pe părintele Ioan”, spun cei care au simțit apropierea sa spirituală. Iubitor de aproape și iubit de aproape, părintele Ioan Sabău a fost pildă vie a cuvântului Evangheliei. ”Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți”, spune Scriptura. Părintele Ioan a trăit aceste cuvinte ale lui Hristos în fiecare clipă a preoției sale. A slujit în mai multe localități, a clădit și reparat biserici, a adus pacea și credința în sufletele oamenilor în toate parohiile unde a păstorit. Locurile în care a slujit părintele Sabău nu au fost mai niciodată la fel. Istoria lor a fost schimbată de figura luminoasă a blândului și dârzului preot care n-a cunoscut osteneală și slujirea lui Dumnezeu și aproapelui său. Pentru generațiile care l-au cunoscut și cele care au învățat despre el, Biserica va fi strâns legată de modelul duhovnicesc al părintelui Ioan.

«Fericiți cei prigoniți pentru dreptate»

Zeci de preoți și sute de credincioși din toate părțile Ardealului au vegheat, s-au rugat și au plâns la căpătâiul părintelui Ioan Sabău. Ceremonia de înmormântarea fost oficiată de un număr impresionant de preoți veniți din episcopiile ortodoxe.: Arad-Hunedoara, Alba Iulia, Cluj. Slujba religioasă a fost condusă de Episcopul ortodox, Prea Sfințitul Timotei Serviciu. Vădit impresionat, arhiereul a vorbit despre mutarea la Domnul a părintelui Ioan Sabău, ca despre o mare pierdere pentru Biserica Ortodoxă Română. Imaginea plină de însuflețire mistică și jertfelnice a părintelui a fost evocată, rând pe rând, de preoții care au avut bucuria de al cunoaște îndeaproape pe «fratele Ioan». Sute de credincioși au îndurat frigul și ninsoarea pentru a fi alături de preotul iubit, au aflat despre dăruirea, vocația pastorală și pătimirile celui care a fost părintele Ioan Sabău.

«Dacă M-au prigonit pe Mine și pe voi vă vor prigoni»

„În anul 1949, de Paști, eram la închisoarea de la Deva. În celula a patra de la ultimul etaj. Am cântat în închisoare”. (Părintele Ioan Sabău, într-un interviu pentru Hunedoreanul, din octombrie 2005)

Prima dată, preotul Ioan Sabău a fost arestat în 1938, când era preot la Renghet. Părintele povestea că tineretul din acea vreme se revoltase împotriva Regelui Carol al II –lea care o părăsise pe regină și toată studențimea s-a răzvrătit.

În anul 1945 a urmat a doua arestare. Ioan Sabău era preot în localitatea Vinerea. Pentru că ținut un parastas și o cuvântare pentru eroii care au căzut pe frontul de Răsărit, părintele a fost închis timp de doi ani într-un lagăr de lângă Hațeg.

În anul 1948 a fost arestat din nou, de data acesta pentru vina de a fi preot și a rămas închis patru ani.

În anul 1957, la o lună de la sfințirea bisericii din Vinerea, locaș de cult ridicat din temelie de preotul hunedorean. A urmat cea mai grea perioadă de detenție din viața încercatului părinte. Ioan Sabău a reprezentat un pericol pentru regimul totalitar comunist, care la condamnat pe părintele la 8 ani de pușcărie. A fost închis la Deva și Aiud unde i-a întâlnit pe teologul Dumitru Stăniloaie și pe Nichifor Crainic. Părintele a fost eliberat în 1964, dar a continuat să rămână, prin credința sa neschimbată și consecventă la valorile creștine, un personaj incomod pentru securitatea comunistă  care l-a urmărit și hărțuit pe preot și pe familia acestuia până la căderea comunismului.

«Cine vă primește pe voi, pe Mine Mă primește»

«Cel mai greu a fost că m-am despărțit de credincioșii mei. Dar totuși, Dumnezeu mi-a dat un har. Când am stat în închisoare, am știut de fiecare dată când a murit cineva din Vinerea. Pentru că, noaptea dinainte, Dumnezeu îmi spunea în vis. Visam că omul vine la mine să-l cuminec.»

Părintele Ioan Sabău a pus piatra de temelie la acest frumos locaș de cult, a vegheat buna orânduială pe tot parcursul construcției și a fost cel care, atunci când nici un meșter nu s-a încumetat să urce pe turlă, să fie el care a pus mâinile sale crucea pe semeața biserică. Pentru vinereni părintele Ioan Sabău este un erou. Amintirea lui este la fel de vie de parcă nu ar fi plecat niciodată din sat.

Plecarea la Domnul a preotului mult iubit a umplut cu amărăciune sufletele credincioșilor care își țin slujbele în biserica lăsată de părintele Ioan. Amintirile cu el sunt calde și pline de recunoștință, iar imaginea lui a rămas întipărită asemeni unei icoane  în sufletele oamenilor. «Părintele Sabău este cel mai iubit dintre vinereni», spunea un localnic. Amintirea părintelui este legată de suferințele pe care le-a îndurat din partea regimului comunist în timpul ridicării bisericii și după sfințirea ei.

Vinerenii nu au uitat jertfa părintelui , suferința lui și a familiei sale. Când era în închisoare, unii dintre săteni mergeau până la Flot, în jud. Hunedoara, pentru a ajuta familia preotului și a-i aduce cele de trebuință. Părintele a fost vizitat adeseori de vinereni după ieșirea din închisoare și a fost primit cu căldură de fiecare dată când s-a întors la locul ctitoriei sale.

Prezența la priveghi a Preasfințitului Timotei, Episcop al Eparhiei și a peste 100 de preoți și călugări dovedea aprecierea de care s-a bucurat părintele.

Plecarea la cele veșnice a părintelui, a adus un profund regret în sufletul celor care l-au cunoscut și care l-au apreciat.

Mulțimea îndurerată, care a umplut până la refuz biserica și curtea bisericii, a dorit să fie de față la ceremonialul de înmormântare.

Bibliografie:

Herlea, Vasile V. – „Contribuție la monografia localității Vinerea, județul Alba” – Editura „Altip”, Alba Iulia, 2002; pag. 100-102;

Ioan Blaga și Nicoleta Buhoarcă „Folt- monografie” Editura „Emma”, 2009, Orăștie pag. 68-73.

Orăștie24.rohttps://www.orastie24.ro/
Noutate! Transparență! Adevăr! Știri și informații de ultimă oră din Orăștie, Beriu, Orăștioara de Sus, Romos, Geoagiu, Balșa, Rapolt, Simeria. Cele mai noi informații din zonă, din județul Hunedoara și din țară în timp real!

CELE MAI NOI

Sinaxar 30 Noiembrie

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfântului, slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Andrei, cel întâi chemat. AndreiAcesta era din oraşul Betsaida, fecior...

Superstiții și obiceiuri. Noaptea Sfântului Andrei, un Halloween românesc

În noaptea de Sfântul Andrei, hotarul dintre cele văzute şi cele nevăzute dispare, iar momentul este propice pentru unele practici de prospectare a viitorului. Noaptea...

Rabla pentru electrocasnice începe pe 15 decembrie

Programul „Rabla pentru electrocasnice” începe în 15 decembrie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet. Doritorii pot obține mai multe vouchere, dar...

De 1 decembrie 2020, Cascada Niagara va fi iluminată în culorile tricolorului românesc

Ziua Națională a României se sărbătorește și la Cascada Niagara, grație unei inițiative a Ambasadei României din Ottawa și a emisiunii Noi Românii, realizată...

ULTIMELE ȘTIRI ORĂȘTIE

Sinaxar 30 Noiembrie

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfântului, slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Andrei, cel întâi chemat. AndreiAcesta era din oraşul Betsaida, fecior...

Superstiții și obiceiuri. Noaptea Sfântului Andrei, un Halloween românesc

În noaptea de Sfântul Andrei, hotarul dintre cele văzute şi cele nevăzute dispare, iar momentul este propice pentru unele practici de prospectare a viitorului. Noaptea...

Rabla pentru electrocasnice începe pe 15 decembrie

Programul „Rabla pentru electrocasnice” începe în 15 decembrie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet. Doritorii pot obține mai multe vouchere, dar...

De 1 decembrie 2020, Cascada Niagara va fi iluminată în culorile tricolorului românesc

Ziua Națională a României se sărbătorește și la Cascada Niagara, grație unei inițiative a Ambasadei României din Ottawa și a emisiunii Noi Românii, realizată...

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptarea politicii de utilizare a cookies. Află mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close