14.9 C
Orăștie
vineri, 24 mai 2024

Măsuri aplicate începând cu data de 27 octombrie 2020, privind localitățile din județul Hunedoara

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență care a aprobat actualizarea/ modificarea  Anexelor  1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 37 din 15.10.2020 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 27.10.2020.

Art. 2- Prevederile Hotărârii  nr. 37 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, se aplică integral la nivelul localităților din județul Hunedoara potrivit incidenței cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, astfel:

 • Anexa nr. 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
 • Anexa nr. 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
 • Anexa nr. 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori

 

Art. 3- Localitățile care nu se regăsesc în anexele 1, 2 și 3, sunt localități pe raza cărora nu au fost înregistrate cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (localități cu incidență zero).

Art. 4 (1) – Se instituie obligativitatea de purtare a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum sunt piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane, etc.),zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii în localitățile din județul Hunedoara;

(2)Se instituie obligativitatea de purtare a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.

(3) În localitățile în care portul măștii de protecție este obligatoriu în spațiile deschise (localitățile prevăzute în anexa 3), este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

(4) Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile menționate la art.4.

Art. 5 –  Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județ, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 6 –  Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

Art.7 –  În condițiile art. 6 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, în următoarele condiții:

a)cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

b)cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de   spectacole și/sau concerte este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 8 –  În condițiile art. 6, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul localităților prevăzute în anexa 1,unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane,

(2) Organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție.

(3)Activitățile prevăzute la alin 1 și 2 sunt permise numai în localitățile prevăzute în anexa 1și sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

Art. 9 –  Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Art.10 – În condițiile art. 9, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.

Art.11 – Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).

Art. 12 – Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;
 2. b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
 3. c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
 4. d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
 5. e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore;
 6. f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
 7. g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
 8. h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;
 9. i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă

electorală, înaintea începerii acțiunii;

 1. j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Art. 13 – Se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

Art. 14 – (1)Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă în următoarele condiții:

a)fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00-23,00 în localitățile prevăzute în anexa 1,unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori

 1. b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00-23,00, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2)Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 15(1)Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în următoarele condiții:

a)fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00-23,00 în localitățile prevăzute în anexa 1,unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

b)fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00-23,00, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

c)doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități din localitățile prevăzute în anexa 3, unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

(2) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la art. 13 și 14 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 13 și 14 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

Art. 16 – Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 17 – În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art. 18 – Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă în următoarele condiții:

a)fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

b)fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

c)este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 19 – Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 20 – La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.

Art. 21 (1)–Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, Departamentului pentru situații de Urgența, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

      (2) Primăriile vor publica prezenta hotărâre în monitorul oficial local, conform art. 197 , pct 5 din OUG 57/2019.

      (3) Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor asigura informarea instituțiilor/operatorilor economici asupra măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.

 

Anexa  3, pag. 1, la Hotărârea nr. 47 a CJSU  Hunedoara

 

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori

Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 ARCHIA 8.85 DEVA
2 BOȘ 3.01 HUNEDOARA
3 ALMAȘU MIC 13.89 PEȘTIȘU MIC
4 STREI-SĂCEL 5.38 CĂLAN
5 BAIA DE CRIȘ 8.94 BAIA DE CRIȘ
6 BALOMIR 3.17 SÂNTĂMĂRIA-  ORLEA
7 BERIU 4.10 BERIU
8 BOHOLT 8.82 ȘOMUȘ
9 LUDEȘTII DE JOS 3.23 ORĂŞTIOARA DE SUS
10 BOZEȘ 10.15 GEOAGIU
11 BRAD 3.34 BRAD
12 URIC 3.29 PUI
13 BRETEA ROMÂNĂ 10.75 BRETEA ROMÂNĂ
14 BUCEȘ 13.42 BUCEȘ
15 SARMIZEGETUSA 3.80 SARMIZEGETUSA
16 CARACI 52.63 BAIA DE CRIŞ
17 CĂINELU DE SUS 7.71 BĂIȚA
18 CĂRĂSTĂU 5.88 BAIA DE CRIŞ
19 CĂRMĂZĂNEȘTI 14.71 GURASADA
20 CERTEJU DE SUS 3.35 CERTEJU DE SUS
21 CHIMINDIA 8.06 HĂRĂU
22 CRĂGUIȘ 11.49 GENERAL BETHELOT
23 CRISTUR 3.52 DEVA
24 FINTOAG 4.08 LĂPUGIU DE JOS
25 FIZEȘ 6.02 BĂIȚA
26 FORNĂDIA 4.85 ȘOIMUȘ
27 GALAȚI 4.30 PUI
28 GÂNȚAGA 11.32 BRETEA ROMÂNĂ
29 GOLEȘ 142.86 TOPLIȚA
30 GOTHATEA 4.98 GURASADA
31 GROSURI 14.49 BLĂJENI
32 HĂRĂU 5.79 HĂRĂU
33 HOBIȚA-GRĂDIȘTE 7.75 SARMIZEGETUSA
Anexa  3, pag. 2, la Hotărârea nr. 47 a CJSU  Hunedoara
 

 

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori

 

34 ILIA 3.57 ILIA
35 JOSANI 9.13 PEŞTIŞU MIC
36 MĂGURA 13.16 MĂRTINEŞTI
37 MĂNERĂU 3.41 PEŞTIŞU MIC
38 MERIȘOR 11.76 BUCUREŞCI
39 MIHĂIEȘTI 3.53 DOBRA
40 NĂDĂȘTIA DE JOS 3.16 CĂLAN
41 OHABA-PONOR 4.05 PUI
42 PEȘTIȘU MARE 8.87 HUNEDOARA
43 PEŞTIŞU MIC 9.57 PEŞTIŞU MIC
44 PIȘCHINȚI 4.90 ROMOS
45 PUI 3.66 PUI
46 RĂDULEȘTI 10.00 DOBRA
47 RIȘCULIȚA 8.50 BAIA DE CRIŞ
48 ROMOS 4.35 ROMOS
49 ROMOȘEL 3.49 ROMOS
50 RUȘI 8.13 BRETEA ROMÂNĂ
51 SĂCĂMAȘ 5.43 ILIA
52 SÂNPETRU 21.10 SÂNTĂMĂRIA –  ORLEA
53 SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ 6.76 CĂLAN
54 SÂRBI 4.65 ILIA
55 SIBIȘEL 11.54 RÂU DE MORI
56 SILVAȘU DE SUS 3.23 HAŢEG
57 SPINI 7.97 TURDAŞ
58 SULIGHETE 3.76 ŞOIMUŞ
59 TELIUCU SUPERIOR 3.06 TELIUCU INFERIOR
60 TOMEŞTI 7.04 TOMEŞTI
61 TOPLIŢA MUREŞULUI 9.80 CERTEJU DE SUS
62 TURDAȘ 3.93 TURDAȘ
63 VAIDEI 3.07 ROMOS
64 VALEA SÂNGIORGIULUI 3.52 CĂLAN
65 VĂLIŞOARA 5.50 VĂLIŞOARA
66 ZAM 3.16 ZAM
 

 

Anexa  2 la Hotărârea nr. 47 a CJSU  Hunedoara

 

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori

Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 ȚEBEA 1.55 BAIA DE CRIȘ
2 BARU 1.63 BARU
3 ORĂȘTIOARA DE JOS 2.84 BERIU
4 BĂCIA 2.53 BĂCIA
5 GHELARI 1.61 GHELARI
6 BOBÂLNA 2.15 RAPOLTU MARE
7 COSTEȘTI 2.21 ORĂȘTIOARA DE SUS
8 BRĂNIȘCA 1.61 BRĂNIȘCA
9 RĂCHITOVA 2.11 RĂCHITOVA
10 CIOPEIA 2.48 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
11 CLOPOTIVA 2.42 RÂU DE MORI
12 CRIȘCIOR 2.53 CRIȘCIOR
13 DEVA 1.91 DEVA
14 HĂȘDĂU 2.79 TOPLIȚA
15 HUNEDOARA 2.28 HUNEDOARA
16 LIVADIA 1.61 BARU
17 LUNCOIU DE JOS 2.56 LUNCOIU DE JOS
18 LUNCOIU DE SUS 2.56 LUNCOIU DE JOS
19 MESTEACĂN 2.02 BRAD
20 MIHĂILENI 2.33 BUCEȘ
21 NĂLAȚI-VAD 2.48 HAȚEG
22 ORMINDEA 2.40 BĂIȚA
23 RÂU DE MORI 2.12 RÂU DE MORI
24 RIBIȚA 1.68 RIBIȚA
25 SÂNTANDREI 1.64 SIMERIA
26 SÂNTĂMĂRIA – ORLEA 2.84 SÂNTĂMĂRIA-  ORLEA
27 SÂNTUHALM 1.72 DEVA
28 SIBIȘEL 1.55 BERIU
29 SIMERIA 2.43 SIMERIA
30 SUBCETATE 1.74 SÂNTĂMĂRIA-  ORLEA
31 ȘOIMUȘ 1.54 ȘOIMUȘ
32 TELIUCU INFERIOR 2.02 TELIUCU INFERIOR
33 TOTEŞTI 2.71 TOTEŞTI
34 ȚĂRĂȚEL 1.51 BRAD
35 URICANI 2.24 URICANI
 

Anexa  1 la Hotărârea nr. 47 a CJSU  Hunedoara

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 VALEA BRADULUI 1.48 BRAD
2 ANINOASA 0.89 ANINOASA
3 AUREL VLAICU 1.07 GEOAGIU
4 BĂNIȚA 1.34 BĂNIȚA
5 BOȘOROD 1.23 BOȘOROD
6 CĂLAN 0.52 CĂLAN
7 CĂSTĂU 0.70 BERIU
8 DOBRA 0.62 DOBRA
9 HAȚEG 1.15 HAȚEG
10 LUPENI 1.48 LUPENI
11 MINTIA 0.85 VEȚEL
12 ORĂȘTIE 1.46 ORĂȘTIE
13 PETRILA 1.12 PETRILA
14 PETROȘANI 0.47 PETROȘANI
15 PRICAZ 0.72 TURDAȘ
16 VEȚEL 1.11 VEȚEL
17 VULCAN 0.73 VULCAN
18 ZDRAPȚI 1.18 CRIȘCIOR

 

Orăștie24.rohttps://www.orastie24.ro/
Noutate! Transparență! Adevăr! Știri și informații de ultimă oră din Orăștie, Beriu, Orăștioara de Sus, Romos, Geoagiu, Balșa, Rapolt, Simeria. Cele mai noi informații din zonă, din județul Hunedoara și din țară în timp real!

CELE MAI NOI

ULTIMELE ȘTIRI ORĂȘTIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptarea politicii de utilizare a cookies. Află mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close