15.1 C
Orăștie
duminică, 2 iunie 2024

Elevii se întorc mâine la cursuri, după vacanța de iarnă

Luni, 9 ianuarie, elevii se întorc la cursuri după vacanța de iarnă. Aceștia vor avea șase săptămâni de cursuri, până în 17 februarie. În 31 ianuarie, elevii din clasele a VIII-a și a IX-a pot participa, la alegerea școlilor, la simularea examenelor de Evaluare Națională sau Bacalaureat.
În contextul cazurilor de infecții respiratorii acute sau gripă, Ministerul Educației a decis o serie de obligații pentru conducerile unităților de învățământ și inspectorate, dar și recomandări pentru elevi.
Reguli pentru școli, elevi și profesori
La nivel de grădinițe, școli sau licee, directorii vor asigura informarea părinților sau reprezentanților legali ai copiilor privind recunoașterea simptomelor de gripă sau alte infecții respiratorii, în vederea realizării triajului epidemiologic zilnic la domiciliu, înainte de intrarea copilului în colectivitate.
De asemenea, zilnic, în prima oră de curs, se va face triajul în colectivitatea școlară. Elevii vor fi instruiți privind comportamentul în caz de tuse și strănut, pentru evitarea răspândirii virusului gripal.
Vor trebui asigurate materiale de dezinfecție mâini și suprafete, se va face dezinfectarea periodică și aerisirea claselor.
Se recomandă utilizarea batistelor de unică folosință, a măștilor de protecție sanitară, atât pentru personal cât și pentru elevi/preșcolari.
Directorii mai trebuie să informeze părinții cu privire la necesitatea consultării medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru stabilirea indicațiilor terapeutice, izolării și efectuării unor eventuale investigații suplimentare.
Avizul epidemiologic nu este obligatoriu
La revenirea din vacanță, nu este necesară prezentarea avizului epidemiologic pentru preșcolari sau elevi.
Potrivit ordinului de ministru comun nr. 438/4.629/2021, al miniștrilor Sănătății și Educației, „la revenirea din vacanțe NU se va solicita preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic”.
Acest aviz este solicitat doar la înscrierea la grădinițe sau la școală, deci la intrarea pentru prima dată într-o comunitate educațională, nu la fiecare revenire a copilului, potrivit edupedu.ro.
De asemenea, este obligatoriu dacă elevul sau copilul lipsește de la școală sau grădiniță mai mult de 3 zile consecutiv.
Reguli pentru inspectorate
Inspectoratele școlare vor colabora cu direcțiile de sănătate publică județene și cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, în vederea explicării și accesibilizării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în unitățile de învățământ. Vor avea următoarele obligații:
desemnarea unei persoane responsabile de comunicarea permanentă cu direcțiile de sănătate publică
comunicarea către unitățile de învățământ a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul gripal, transmise de Ministerul Sănătății, inclusiv sub forma unui ghid practic pe înțelesul tuturor
informarea Ministerului Educației cu privire la orice situație excepțională din punct de vedere epidemiologic constatată în unitățile de învățământ.
Structura anului școlar în 2023: cursuri și vacanțe – JUDEȚUL ALBA
cursuri (modulul 3) – de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023 (în Alba)
vacanţă (vacanța 3) – o săptămână: de luni, 20 februarie până vineri, 24 februarie, în Alba
cursuri (modulul 4) – de luni, 27 februarie 2023 până joi, 6 aprilie 2023
vacanţă (vacanța 4) – de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023
cursuri (modulul 5) – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023
vacanţă (vacanța 6, de vară) – de sâmbătă, 17 iunie 2023
Anul școlar în 2023 – „Şcoala altfel”, „Săptămâna verde” și încheierea cursurilor pentru clasele VIII și XII-XIII
Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri (modul de învăţare).
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023.
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023.
Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023.
Vacanța din februarie în celelalte județe
Vacanță în perioada 6-10 februarie: Ilfov, Suceava
Vacanță în perioada 13-17 februarie: Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova.
Vacanță în 20-24 februarie: Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Arad, Timiș, Constanța, Tulcea, Giurgiu, Ialomița, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Vâlcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Botoșani.
Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat în Alba
Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează în ianuarie simulări ale examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 2023, la limba și literatura română.
Participarea la aceste simulări este decisă la nivelul fiecărei unități de învățământ din județ.
Simularea va fi organizată în 31 ianuarie. Până în 15 ianuarie, școlile și liceele își exprimă opțiunea privind participarea la aceasta.
Testările sunt organizate la nivel județean pentru a veni în ajutorul elevilor și profesorilor, astfel încât să se asigure:
intrarea la timp în centrele de examen, conform programului stabilit
gestionarea optimă a timpului de lucru în rezolvarea itemilor
rezolvarea subiectelor construite pe modelul agreat de CNPEE
monitorizarea audio-video și cunoașterea elementelor ce asigură desfășurarea corectă a acestor probe, pentru eliminarea neregulilor sau a tentativelor de fraudă.
Calendar simulare – Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba
15 ianuarie 2023: termenul până la care directorii unităților de învățământ își exprimă opțiunea de a participa la simularea județeană la limba și literature română
31 ianuarie 2023, proba scrisă la limba și literatura română, Evaluare Națională, orele 9.00-11.00
31 ianuarie 2023, proba scrisă la limba și literatura română, Bacalaureat, orele 9.00-12.00
14 februarie 2023: evaluarea lucrărilor la nivelul fiecărei unități de învățământ și transmiterea rezultatelor, în format electronic, la IȘJ Alba
28 februarie 2023: realizarea Raportului și a Planului de măsuri la nivelul fiecărei unități de învățământ
La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba, simulările județene sunt organizate de comisiile județene de organizare și desfășurare a evaluării naționale și a examenului de bacalaureat, potrivit procedurii locale.
Comisiile se numesc în fiecare unitate de învățământ, prin decizia inspectorului școlar general. Acestea vor avea:
președinte: director sau director adjunct
membri: 1-5 profesori, de regulă cu gradul didactic I sau II;
secretar – un cadru didactic cu abilități de operare pe calculator/informatician;
asistenți: 1-2 cadre didactice pe sală, de regulă cei care au oră în orarul clasei.
Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba – probele scrise
variantele de subiecte vor fi elaborate în cadrul Consiliului Consultativ al disciplinei
subiectele vor fi transmise, în 31 ianuarie, până la ora 8.00, unităților de învățământ care participă la Simularea județeană; variantele vor fi multiplicate în număr egal cu elevii înscriși.
elevii vor intra în sălile de examen până la ora 8.30, având asupra lor un act de identitate, în 31 ianuarie
probele încep la ora 9.00; timpul de lucru pentru rezolvarea subiectelor este de 2 ore pentru elevii claselor a VIII-a și de 3 ore pentru elevii claselor a XII-a.
elevii cu cerințe educaționale speciale vor susține proba scrisă la cererea părinților (termen de depunere a solicitărilor la secretariat, 15 ianuarie 2023)
Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba: evaluarea lucrărilor
Evaluarea lucrărilor se va face în fiecare unitate școlară, de câte 2 profesori evaluatori.
Termenul este 14 februarie.
La probele scrise din cadrul simulărilor județene nu se admit contestații.
Simulare Evaluare Națională 2023 în Alba: programa pentru elevi
Pentru simularea județeană din 30 ianuarie 2023 a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 – 2023, este valabilă programa aprobată prin OME nr. 5.241/31.08.2022.
Programa pentru Limba și literatura Română – Evaluare Națională 2023
Din aceasta, pentru disciplina Limba și literatura română sunt exceptate următoarele conținuturi:
Lectură
textul liric (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor)
textul dramatic și arta spectacolului (autor, personaj dramatic, rolul indicațiilor scenice, rolul dialogului etc)
Redactare
transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
scrisoarea, e-mailul
redactarea unui text complex, de exprimare a unor puncte de vedere argumentate, pe diverse teme
Elemente de construcție a comunicării
Fraza
conjuncții coordonatoare; subordonarea prin conjuncții subordonatoare, prin pronume și adverbe relative
norme de punctuație (virgula, punctul-şi-virgula)
construcţii impersonale; construcţii incidente; construcții concesive și condiționale
apoziţia; norme de punctuaţie
circumstanțialul de cauză, circumstanțialul de scop; topica în propoziție
realizări propoziționale ale unor funcții sintactice: atributiva, completiva directă, completiva indirectă și completiva prepozițională, circumstanțiala de loc, de timp, de mod, cauzală, finală
Simulare Bacalaureat 2023 în Alba: programa pentru elevi
Programa de bacalaureat pentru limba și literatura română este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2014 conform OME nr. 5.242/31.08.2022.
1.Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reacţiile auditoriului si în condiţii de examinare), tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog: povestire/relatare orală, descriere orală, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor si a opiniilor privind texte literare si nonliterare, filme artistice si documentare, spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.
adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context) si la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.) comunicare diverse – reguli si tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului, reluarea/redarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.)
tipuri: conversaţia, discuţia argumentativă, interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.) si la scopul comunicării(informare,argumentare/persuasiune etc.); argumentare si contraargumentare în dialog
stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale în comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spaţiul dintre persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.
2.Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare
genuri literare: dramatic
specii epice: roman
– particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic
particularităţi ale compoziţiei textului dramatic
modalităţi de caracterizare a personajelor
registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului
– specii dramatice: comedia, drama
un text dramatic postbelic
creaţie dramatică si spectacol
cronica de spectacol
3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
fundamente ale culturii române (originile si evoluţia limbii române) – perioada veche (formarea constiinţei istorice)
curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul si iluminismul
perioada modernă:
secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada pasoptistă; România, între Occident si Orient; criticismul junimist)
perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic,tipuri de roman: psihologic si al experienţei; diversitate tematică, stilistică si de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: tradiţionalism; orientări avangardiste, identitate culturală în context european)
perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980; poezia în perioada postbelică; teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)
– curente culturale/literare românesti în context european
Autori canonici
I.L. Caragiale
Titu Maiorescu
Mihail Sadoveanu
Liviu Rebreanu
Camil Petrescu
G. Călinescu
E. Lovinescu
Marin Preda
Nichita Stănescu
Marin Sorescu.
Orăștie24.rohttps://www.orastie24.ro/
Noutate! Transparență! Adevăr! Știri și informații de ultimă oră din Orăștie, Beriu, Orăștioara de Sus, Romos, Geoagiu, Balșa, Rapolt, Simeria. Cele mai noi informații din zonă, din județul Hunedoara și din țară în timp real!

CELE MAI NOI

ULTIMELE ȘTIRI ORĂȘTIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptarea politicii de utilizare a cookies. Află mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close