12 C
Orăștie
sâmbătă, 23 ianuarie 2021

Cererile de eșalonare la plată simplificată pot fi transmise electronic

Contribuabilii pot depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cererile pentru accesarea eșalonării la plată simplificate, anunță ANAF. Agenția prezintă facilitățile fiscale pentru conformarea la plata obligațiilor fiscale: eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală, anularea obligațiilor de plată accesorii, restructurarea obligațiilor bugetare.

Ordinul președintelui ANAF nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020.

Modelul cererii de eșalonare la plată: Cerere esalonare plata_OPANAF_3896_2020

Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
 2. b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 3. c) să nu fie în procedura falimentului;
 4. d) să nu fie în dizolvare;
 5. e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 6. f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii conditiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere se anexează doar propunerea de grafic de eșalonare. Nu este necesară constituirea de garanții.

Facilitățile fiscale pentru conformarea la plata obligațiilor fiscale:

Eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală

Anularea obligațiilor de plată accesorii

Restructurarea obligatiilor bugetare

Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

 1. Eșalonarea la plată conform Codului de procedura fiscală:

Orice categorie de contribuabil poate accesa eșalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani, respectiv:

 1. a) pe cel mult 6 luni, în situația în care nu dețineți garanții;
 2. b) pe cel mult 12 luni, în situația în care vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic;
 3. c) pe cel mult 5 ani, în situația în care dețineți garanții, chiar și insuficiente.

Odată cu această eșalonare se poate acorda și amânarea la plată până la finalizarea eșalonării, a dobânzilor și/sau a penalităților de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor trebuie să vă încadrați într-una din următoarele situații:

 1. a) obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;
 2. b) să constituiți garanții, în situația în care obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menționate la lit. a);
 3. c) să vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituiți garanții în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată și amânării la plată în vederea anulării.

Pentru a beneficia de eșalonare la plată trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să vă aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aveți capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastră sau deținute de organul fiscal;
 2. b) să aveți constituită garanție;
 3. c) să nu vă aflați în procedura insolvenței;
 4. d) să nu vă aflați în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
 5. e) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe lângă condițiile mai sus menționate, trebuie să aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală și se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

În cazul în care îndepliniți condițiile necesare și doriți să beneficiați de eșalonare la plată este necesar să depuneți cerere de acordare a eșalonării la organul fiscal competent.

 1. Anularea obligațiilor de plată accesorii:

Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

 1. a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;
 2. b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 3. c) să aveți depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 4. d) să depuneți cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

De asemenea, puteți beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și următoarelor obligațiilor bugetare principale:

 1. a) cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;
 2. b) cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, în condițiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;
 3. c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;
 4. d) cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.

Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, puteți depune notificare la organul fiscal competent prin care vă manifestați intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii și/sau a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Notificare accesorii_OMFP_2100_2020

Cerere anulare_OUG_69_2020

Restructurarea obligatiilor bugetare

Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat și constă în restructurarea obligatiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii. De asemenea, puteți beneficia de anularea a maxim 50% din obligatiile bugetare principale dacă achitați pana la data depunerii cererii, maxim 15% din obligatiile bugetare principale datorate.

Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să nu îndepliniți condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 2. b) să prezintați un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 3. c) să nu vă aflați în procedura insolvenţei la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. În cazul în care vă aflați în procedura insolvenţei şi doriți restructurarea obligaţiilor bugetare puteți notifica organul fiscal cu privire la intenţia dumneavoastră, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să ieșiți din această procedură;
 4. d) să nu vă aflați în dizolvare;
 5. e) să aveți îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 6. f) să îndepliniți testul creditorului privat prudent.

În situația în care intenționați să beneficiați de restructurarea obligatiilor bugetare puteți depune la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligațiilor bugetare o puteți depune până la data de 30 iunie 2021.

Orăștie24.rohttps://www.orastie24.ro/
Noutate! Transparență! Adevăr! Știri și informații de ultimă oră din Orăștie, Beriu, Orăștioara de Sus, Romos, Geoagiu, Balșa, Rapolt, Simeria. Cele mai noi informații din zonă, din județul Hunedoara și din țară în timp real!

CELE MAI NOI

ULTIMELE ȘTIRI ORĂȘTIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptarea politicii de utilizare a cookies. Află mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close