12.8 C
Orăștie
vineri, 24 mai 2024

Ieri la Geoagiu a avut loc lansarea echipei PSD Geoagiu, pentru Consiliul Local și pentru funcția de primar, în persoana lui Vasile Cărăguț, actualul primar al orașului Geoagiu, pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020.

„Avem în vedere o dezvoltare a orașului care se axează pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice, ecologice și elementele capitalului natural.

La baza programului de dezvoltare locală a orasului Geoagiu, pentru perioada 2020 – 2024, stau următoarele elemente: Cadrul socio – economic și administrativ, în care se gasește în prezent orașul Geoagiu;  Crearea unui plan de acțiuni și stabilirea obiectivelor de urmărit pe termen scurt, mediu și lung;  Conturarea unei metodologii pentru a identifica resurse în vederea implementării obiectivelor; Prin obiectivele pe care le propunem a fi implementate pe raza UAT Geoagiu, ne dorim să construim o dezvoltare durabilă, care să permită generațiilor viitoare să o adapteze la nevoile proprii. Dezvoltarea durabilă este definită de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul “ Viitorul nostru comun”, astfel: dezvoltarea durabilă este o dezvoltare care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. Împreună cu locuitorii orașului Geoagiu și a satelor aparținătoare, generația tânără și generațiile de vârstă medie și seniorii, o să reușim să implementăm ceea ce ne propunem. Deviza noastră este :  “ Împreună pentru Geoagiu – fapte nu vorbe ” nea declarat Vasile Cărăguț.

Dintre obiectivele pe care le are pentru orașul Geoagiu, în perioada 2020-2024:

Obiective strategice de dezvoltare locală:

 • dezvoltarea turismului și agroturismului în zona de interes a UAT Geoagiu;
 • industrializarea agriculturii;
 • atragerea tinerilor in zona UAT Geoagiu și creșterea numărului de locuitori, prin crearea unui mediu socio – economic și cultural adecvat;

Obiective pe termen mediu și lung ( 5 la 10 ani):

 • atragerea tinerilor in orașul Geoagiu prin crearea de noi locuri de muncă;
 • industrializarea agriculturii, prin industrializarea produselor agricole vegetale și animale;
 • construirea unui nou cartier de blocuri pentru tineret,care să beneficieze de toate facilitățile (apa, canalizare, energie electrică, conectarea la gaze, străzi și alei asfaltate, parcări pentru autoturisme, parc, loc de joacă pentru copii) – CARTIERUL TINERETULUI;
 • încurajarea și consilerea persoanelor fizice și/sau juridice interesate să dezvolte turismul și/sau agroturismul in zona UAT Geoagiu;
 • instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodările izolate și care nu sunt racordate la rețeaua de energie electrică;
 • transformarea satului Băcâia in stațiune balneo-climaterică de interes local – prin reabilitarea și întreținerea izvoarelor existente in zonă;
 • executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la schituri, cetăti, peșteri, grote, monumente istorice, de pe raza UAT Geoagiu, care pot fi reabilitate și introduse în circuitul turistic(schitul de la Cigmău, peștera prăbușită de la Cigmău, etc.);
 • crearea unei rețele de drumuri sau/și trasee turistice pentru vizitarea obiectivelor turistice de pe raza UAT Geoagiu și zona limitrofă;
 • regularizare maluri Râul Geoagiu;
 • crearea infrastructurii necesare pentru construirea unui parc care să producă energie verde;

Obiective pe termen scurt – perioada 2020 – 2024:

            Pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a orașului Geoagiu avem în vedere implementarea obiectivelor pe 5(cinci) zone de interes, astfel:

 • Zona 1: Geoagiu, Gelmar, Cigmău, cătunul Poenari;
 • Zona 2: Geoagiu Băi;
 • Zona 3: Aurel Vlaicu;
 • Zona 4: Bozeș, Rengheț, Băcâia;
 • Zona 5: Homorod, Mermezeu Văleni, Văleni;

1.GEOAGIU, GELMAR, CIGMĂU, cătunul POENARI

 1. Infrastructură și amenajarea teritoriului:
 • asfaltare și modernizare DJ 705, de la intrarea in localitatea Geoagiu până la Geoagiu Bai;
 • construire centură ocolitoare: carieră Geoagiu Băi – Poienari – Str. Sanatoriului – DJ 170 A;
 • asfaltarea și modernizarea căi de comunicație Geoagiu – Cigmău și amenajarea drumurilor din satul Cigmău;
 • modernizarea drumului DJ710 Gelmar – Aurel Vlaicu și amenajarea drumurilor de hotar;
 • crearea infrastructurii necesare și implementarea unui sistem de monitorizare video a localităților Geoagiu și satelor aparținătoare
 • construirea și darea în folosință a unei Piețe Agroalimentare;
 • construcția unui Parc modern în orașul Geoagiu;
 • extinderea Bazei Sportive existente prin construirea unor terenuri de tenis de câmp, volei, handbal, baschet și permiterea accesului publicului la aceste facilități;
 • construcția unui AguaPark care să asigure facilități de parcare, restaurant cu terasă și cazare;
 • amenajare zonă agrement Râul Mureș;
 • construirea a doua blocuri P+2 de câte o scară cu 15 apartamente, parcare și miniparc cu locuri de joacă pentru copii;
 • construirea unui parc industrial pe o suprafață de 50 ha;
 • construirea unei stații PECO moderne;
 • inființarea unei microferme de struți cu abator propriu în localitatea Geoagiu;
 • construire/amenajare capele în Geoagiu – Suseni și în satul Gelmar;

 Transport:

 • inființarea/contractarea unei firme de transport pentru a asigura transportul cetațenilor de la Geoagiu la Oraștie;
 • asigurarea de mijloace de transport pentru transportul turiștilor de la Gara Orăștie și Halta Geoagiu la Geoagiu și Geoagiu Bai;
 • achiziționare de microbuze pentru transportul elevilor;
 • asigurarea gratuită a unui microbuz pentru transportul copiilor din satele care din cauza numărului redus de copii nu au școală acreditată, la cea mai apropiată unitate de învățământ;

Domeniul social:

 • darea în folosință a Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din orașul Geoagiu;
 • înființarea unui Centru Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală, oraș Geoagiu;
 • Construire locuințe sociale în orașul Geoagiu;
 • asigurarea serviciilor la Centrul de zi și a Unității de îngrijire la domiciliu “Bunicii Comunității”;
 • darea în folosință a noii Grădinițe cu program normal;
 • modernizare și dotare Dispensar in orașul Geoagiu;
 • indentificarea unui teren pentru amenajarea unui cimitir in orasul Geoagiu;
 • înființarea unui Club al Pensionarilor;
 • înființarea unui Club al Tineretului;
 • înființarea unei Asociații de Cercetași Voluntari;

Turism:

 • reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Bisericii Rotonda și a Bisericii Reformate;
 • introducerea în circuitul turistic a zonei de Camping/Tabăra din Geoagiu;
 • reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Casei Memoriale Ion Budai-Deleanu din Cigmău;
 1. GEOAGIU-BĂI (statiune balneo-climaterică de interes national)
 2. Infrastructură și amenajarea teritoriului:
 • asfaltare și modernizare DJ 705, de la intrarea in localitatea Geoagiu până la Geoagiu Bai;
 • asfaltare și modernizare drumuri în interiorul localității Geoagiu – Băi;
 • extidere rețea de apă și canalizare;
 • amenajare drum de legătură Geoagiu Băi – Rengheț și Geoagiu Băi – Drumul Roman – Geoagiu;
 • executarea lucrărilor de termoizolare și refacere a fațadelor la blocurile de locuințe;
 • construirea/amenajarea unei capele;
 • construire centru de excelență pentru persoanele cu scleroză multiplă;
 • crearea infrastructurii necesare și implementarea unui sistem de monitorizare video;
 • omologarea unui traseu OFF ROAD pentru biciclete, motociclete, ATV;
 • extinderea Bazei Sportive existente prin construirea unor terenuri de tenis de câmp, volei, handbal, baschet și permiterea accesului publicului la aceste facilități;
 • constructia unui AguaPark care să asigure facilități de parcare, restaurant cu terasă și cazare;
 • amenajarea bazin înot – acoperit;
 • omologarea unui traseu pentru construirea și darea în folosință a unui Park de Aventuri(AventuraParK);
 • amenajarea și modernizarea parcului public existent;
 • construirea unei parcări moderne și/sau modernizarea celor existente prin construire sisteme inteligente de parcare;

b)Transport:

 • inființarea/contractarea unei firme de transport pentru a asigura transportul cetațenilor de la Geoagiu- Băi la Geoagiu și Oraștie;
 • asigurarea de mijloace de transport pentru transportul turiștilor de la Gara Orăștie și Halta Geoagiu la Geoagiu și Geoagiu Bai;
 • asigurarea gratuită a unui microbuz pentru transportul copiilor din Geoagiu Băi la grădinița și la școalala din orașul Geoagiu;

c)Domeniul social:

 • darea în folosință a Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din orașul Geoagiu;
 • darea în folosință a noii Grădinițe cu program normal;
 • inființarea unui Dispensar, care să fie dotat corespunzător și să funcționeze pe timpul sezonului estival;

d)Turism:

 • reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Drumului Roman și Termele Romane;
 • reabilitarea și amenajarea sitului arheologic DAMB ROMAN și amenajarea unui muzeu Daco – Roman;
 • construirea de facilități pentru vizitarea Cascadei CLOCOTA, inclusiv prin amenajarea unei zone de belvedere;

amenajarea căi de acces către Grota Haiducilor;

 1. AUREL VLAICU
 2. Infrastructură și amenajarea teritoriului:
 • asfaltare și modernizare drumuri în interiorul localității și amenajarea drumurilor de hotar;
 • amenajarea de trotuare și rigole pluviale;
 • construire aerodrom;
 • executarea de lucrări pentru regularizarea cursului de apă ce traversează satul Aurel Vlaicu;
 • extinderea Bazei Sportive existente prin construirea unor terenuri de tenis de câmp, volei, handbal, baschet și permiterea accesului publicului la aceste facilități;
 • b)Transport:
 • inființarea/contractarea unei firme de transport pentru a asigura transportul cetațenilor de la Aurel Vlaicu la Oraștie, Geoagiu și Geoagiu Băi;
 • c)Domeniul social:
 • darea în folosință a Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din orașul Geoagiu;
 • repartizare de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuințe;
 • d)Turism:
 • promovarea Casei memoriale Aurel Vlaicu;
 • amenajarea unui camping și a unei baze de agrement;
 • organizarea anuală a unui Festival Aviatic, in memoria lui Aurel Vlaicu;
 1. BOZEȘ, RENGHEȚ, BĂCÂIA;
 • Infrastructură și amenajarea teritoriului:
 • asfaltare și modernizare drumuri în interiorul localităților și a drumului de legătură cu orașul Geoagiu;
 • amenajare drumuri de hotar;
 • realizarea lucrărilor de regularizare a Văii Geoagiu în localitatea Bozeș până la vărsarea în râul Mureș;
 • executare lucrări de regularizare a văii Băcâia;
 • crearea infrastructurii necesare și implementarea unui sistem de monitorizare video;
 • racordarea la rețeaua de gaze a satelor Bozeș și Băcâia;
 • b)Transport:
 • inființarea/contractarea unei firme de transport pentru a asigura transportul cetațenilor de la Bozeș la Oraștie, Geoagiu și Geoagiu Băi;
 • c) Domeniul social:
 • darea în folosință a Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din orașul Geoagiu;
 • amenajare spații pentru desfășurarea de activități socio – culturale pentru copii și tineri;
 • d)Turism:
 • introducerea în circuitul turistic a Bisericii Sf. Arhangheli din Bozeș;
 • Introducerea în circuitul turistic a Bisericii din Băcâia;
 • realizarea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea și exploatarea balneară a izvoarelor de apă termală feruginoasă și a izvoarelor de ape minerale carbogazoase de la Băcâia, precum și introducerea acestora în circuitul turistic;
 1. HOMOROD, MERMEZEU-VĂLENI, VĂLENI;
 • Infrastructură și amenajarea teritoriului:
 • asfaltare și modernizare drumuri în interiorul localităților și a drumului de legătură cu orașul Geoagiu;
 • amenajarea drumurilor de hotar;
 • racordarea la rețeaua de apă și canalizare a satului Homorod;
 • reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, montarea de conductori trifazați și înlocuire transformator în satul Homorod;
 • executarea de reparații la Căminul Cultural în satul Homorod – Suseni;
 • amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii și a unui teren de sport;
 • amenajare stații de autobuz;

b)Transport:

 • înființarea/contractarea unei firme de transport pentru a asigura transportul cetațenilor de la Homorod la Geoagiu, Geoagiu Băi și Orăștie;
 1. c) Domeniul social:
 • darea în folosință a Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din orașul Geoagiu;

d)Turism:

 • realizarea unui studiu de fezabilitate pentru înființarea unei rezervații de zimbrii și construirea de căsuțe turistice, ștrand, bază sportivă modernă, astfel încăt o parte din Homorod /Mermezeu Văleni să se transforme în sat de vacanță;

. SURSE DE FINANȚARE

Sursele de finanțare pentru atingerea obiectivelor propuse în campania electorală 2020 și implementarea obiectivelor propuse pe perioadă scurtă,         2020 – 2024:

 1. Fonduri Europene;
 2. Granturi;
 3. Fonduri Guvernamentale;
 4. Compania Nationala de Investitii;
 5. Realizare de obiective locale în parteneriat cu Consilul Județean;
 6. Parteneriate public – privat;
 7. Fonduri locale(taxe și impozite);
 8. Împrumuturi bancare;
 9. Investiții private:
  • realizate de investitori români și/sau străini;
  • realizate de dezvoltatori români și/sau străini.
Orăștie24.rohttps://www.orastie24.ro/
Noutate! Transparență! Adevăr! Știri și informații de ultimă oră din Orăștie, Beriu, Orăștioara de Sus, Romos, Geoagiu, Balșa, Rapolt, Simeria. Cele mai noi informații din zonă, din județul Hunedoara și din țară în timp real!

CELE MAI NOI

ULTIMELE ȘTIRI ORĂȘTIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptarea politicii de utilizare a cookies. Află mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close